Giỏ hàng

Sandblast jeans


Size S-M-L

Form 1: baggy

Dài: 105cm - 107cm - 109cm

Ống: 33cm - 34cm - 35cm

Đáy: 32cm - 33cm - 34cm

Eo: 38cm - 39cm - 41cm

Đùi: 3cm1 - 33cm - 34cm


Form 2: boots cut

Dài: 105cm - 107cm - 109cm

Ống: 33cm - 34cm - 35cm

Đáy: 32cm - 33cm - 34cm

Eo: 38cm - 39cm - 41cm

Đùi: 23cm - 25cm - 28cm


(*) quần có 2 form có thể đổi từ form baggy sang boots cut nhờ nút cài sau quần.

(*) số đo theo thứ tự S - M - L.

(*) số đo không có tính tuyệt đối, có thể sai số nhẹ

(*) số đo chiều ngang được đo trải phẳng ( 1/2 vòng) 

Sandblast jeans


Size S-M-L

Form 1: baggy

Dài: 105cm - 107cm - 109cm

Ống: 33cm - 34cm - 35cm

Đáy: 32cm - 33cm - 34cm

Eo: 38cm - 39cm - 41cm

Đùi: 3cm1 - 33cm - 34cm


Form 2: boots cut

Dài: 105cm - 107cm - 109cm

Ống: 33cm - 34cm - 35cm

Đáy: 32cm - 33cm - 34cm

Eo: 38cm - 39cm - 41cm

Đùi: 23cm - 25cm - 28cm


(*) quần có 2 form có thể đổi từ form baggy sang boots cut nhờ nút cài sau quần.

(*) số đo theo thứ tự S - M - L.

(*) số đo không có tính tuyệt đối, có thể sai số nhẹ

(*) số đo chiều ngang được đo trải phẳng ( 1/2 vòng) 

SANDBLAST JEANS

Giá gốc 750,000₫

Thương hiệu: 67%
Loại: PANTS
Kích thước

Số lượng

Sản phẩm đã xem

-%